نخلستان کیش

پرورش نخل در كيش از سابقه ديرينه‌اي برخوردار است. اغلب جهانگرداني كه در سده‌هاي گذشته از كيش ديدار كرده‌اند به هستی نخلستان هاي متعدد در اين جزيره اشاره نموده اند.

«باغ بهشت» تنها نخلستان به جاي باقیمانده از دوره هاي رزرو تور کیش گذشته ايست كه در غرب برزن سفين واقع شده و از آنگونه زيباترين نخلستان هاي كيش است كه به ويژه در اثناء غروب آفتاب چشم اندازي زيبا و تماشايي دارد.

نخلستانهای کيش
در دهه اخير، سازمان آزادگاه كيش در طرح هاي گسترش فضاي سبز جزيره براي نخل اهميت ويژه أي قائل شده است. نخلستان هاي طلوع و غروب مثال هايي از اين نوع موارد است. نخلستان طلوع با حدود 15 كيلومتر در شرق جزيره واقع است و نهال هاي آن در سنه 1373 غرص شده اند.