موزه اسباب بازی آنتالیا

موزه موزه اسباب بازی آنتالیا در 23 آوریل 2011 افتتاح شد و رزرو تور آنتالیا در شهرداری متروپولیتن آنتالیا فعالیت می کرد.