فرهنگ مردم کیش

لباس محلی مردان دشداشه همراه با عرقچین است و مهم‌ترین اعیاد مردم کیش، عید قربان و عید غدیر می‌باشند. ساز اصلی محلی نوعی طبل است. پیشه سنتی بومیان، ماهی گیری، دام داری، دریانوردی و بازرگانی است. مردم مذهب در ماضی به صید مروارید نیز می‌پرداخته‌اند. غذاهای محلی کیش دربرگیرنده گونه ها «قلیه»، «مضروبه»، «هریسه» و «مچبوس» است که اغلب با ماهی جاسازی می‌شوند. بومیان جزیره از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست بوده و به زبانهای پارسی و عربی تکلم می‌کنند.

ضرب‌المثل‌های مردم مذهب با جزایر اطراف متفاوت است رزرو تور کیش. «پخت نانت را به نانوا واگذار کن، حتی اگر نیمی از آن را به عنوان مزدش بردارد» و «اسراف نکن! حتی اگر آب دریا برمی‌داری»