خانه بومیان کیش

یکی از جاهای دیدنی دین خانه بومیان آیین است که به موزه تبدیل شده است. قصد از تبدیل خانه بومیان دین به موزه معرفی تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، معیشت و صنایع دستی بی همتا بومیان دین بوده است، این خانه بعد از موافقت صاحب آن و اخذ پروانه لازم از سازمان آزادگاه آیین در فروردین سنه بهترین قیمت تور کیش 1393 با منظور اشتغالزایی، مشارکت بومیان در دسته توریسم و تحقق توسعه گردشگری برقرار برای جزیره کیش، منزل بومیان به خانه مردم شناسی بومیان آیین تبدیل شد. تمامی اتاق ها و فضاهای خانه با حفظ معماری سنتی با استفاده از مصالح بومی بازسازی شد و سخیف حیات بومیان آیین در 80 سال پیش بازسازی شده است.