جشنواره تابستانی کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، در شصت و یکمین شب از بیستمین جشنواره تابستانی کیش برابر با 14 شهریور، به 20 تن از کمپانی کنندگان جشنواره به قید قرعه، جوایزی اهدا شد.

بنابر این گزارش، بهروز ترک زاده، شهاب هاشمی، بهجت چاووشی، اخگر خلیل زاده، امید تبری، طاهر حاجی میرزایی، طیبه صیفی پور، زهرا جهانگردی، افتخار السادات سعیدی نیاسر، علی بهرامی، محسن زیخانی و مسعود زارع زاده از گردشگرانی بودند که در این شب برنده لوازم خانگی شدند.

همچنین، ملکتاج قناعتیان، پگاه باقری،نرخ ویژه تور کیش  اشکان رضایی، سام لعلی سراب، بهزاد روهینا پور، علی شهریاری، عسل محمد خواه و فاطمه دادار نیز از دسته کیشوندانی بودند که در این شب برنده لوازم خانگی شدند.

شایان بیان است، بیستمین جشنواره تابستانی تور کیش  از 15 تیر ابتدا شد و 30 شهریور به آخر می رسد.