آنتالیا کجاست؟

این در صخره ای در بخش جنوبی شبه جزیره آناتولی، در سواحل دریای مدیترانه (Pamphylia باستانی) واقع شده است. این در خلیج همان نام است.

غرب از خلیج آنتالیا به گروه کوه بی کوه و کوه های توروس که در سمت شمال شرقی قرار دارد، گسترش می یابد.