آبشار دودن آنتالیا

در دوچرخه های 28 و 30 کیلومتری (17 و 19 مایل) مسیر قدیمی آنتالیا-بوردور (که از طریق شهر Döşemealtı گذارده می شود)، دو منبع مهم سرباز گشوده می شوند. این منابع، Kırkgözler و Pınarbaşı پس از یک جریان کوتاه ادغام می شوند و به Bıyıklı Sinkhole ناپدید می شوند. برخی از sinkholes می تواند یک رودخانه یا دریاچه بلعیدن. در این منطقه سینا غول پیکر Suğla (Konya) و خروجی Bıyıklı sinkhole 30 متر مکعب در ثانیه (1100 فوت مکعب در ثانیه). این مقدار خروجی Kyrkgöz و Pınarbaşı چشمه در زیر آب است.

آب، که در Büyıklı Sinkhole ناپدید می شود، قیمت تور آنتالیا در 14 کیلومتری (9 مایل) زیرزمینی حرکت می کند و دوباره در گودال Varsak می آید. پس از سقوط بسیار کوتاه، دوباره از طرف دیگر ناپدید می شود. آب که در ورشاک ناپدید می شود به 2 کیلومتر (1.2 مایل) زیرزمینی می رود و با فشار ناشی از سیفون دوباره در Düdenbasi باز می شود. آب که از Düdenbasi سقوط می کند آب آمدن از مجتمع هیدرولیک کپز است.

یک رگولاتور ساخته شده در مقابل Bıyıklı Sinkhole آبهای Kırkgözler و Pınarbaşı را به یک کانال به کارخانه ی آبی برق کپز هدایت می کند، جایی که یک لوله ی فشار آن را به یک قیف متعادل می اندازد و آن را در توربین های گیاه قرار می دهد.

آب از واحد تخلیه گیاهی دوباره به Düdenbashi دوباره توسط یک کانال طولانی، که در آن آبشارهای مصنوعی شکل می گیرد. از آنجا مقدار آب یک رودخانه بزرگ است. هفت ترابری آبياری آب را به شمال شرق آنتالیا می رساند.

بعد از Düdenbasi، آبهای Düdençay به چندین جریان و در نهایت، شرق آنتالیا، آبشار 40 متری (131 فوت) از یک بستر به مدیترانه جدا می شوند. پارک این آبشارها را احاطه کرده است. آنها را می توان از طریق دریا با یک سفر قایق از بندر قایق بادبانی آنتالیا دید